Nadruk

HAUX Maschinenbau GmbH
Ebinger Str. 50
72510 Stetten a. k. M.
Niemcy

Telefon +49 (0)7573 95455-0
Faks +49 (0)7573 95455-30

Internet: https://haux-grinding.com
E-mail: info@hauxgmbh.de

Dyrektor zarządzający upoważniony do reprezentowania spółki:
Dr Tilman Gühring

Sąd rejestrowy: Sąd lokalny Ulm
Numer rejestracyjny: HRB 728141

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść
Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 (1) TMG (niemiecka ustawa o telemediach) i ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nie ma to wpływu na obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia informacji o konkretnym naruszeniu. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza witryna internetowa zawiera łącza do zewnętrznych witryn internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treści stron trzecich. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść stron, do których prowadzą linki. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie zostały rozpoznane w momencie linkowania. Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadnione bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawa autorskie
Treści i dzieła stworzone przez operatorów witryn na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, niezwłocznie usuniemy takie treści.

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookie", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, klikając poniższy link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), aby pobrać i zainstalować dostępną wtyczkę do przeglądarki.

Użytkownik może uniemożliwić Google Analytics gromadzenie jego danych, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych użytkownika w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny: Dezaktywacja Google Analytics

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub poniżej https://www.google.de/intl/de/policies/. Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod "anonymizeIp" w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Zawartość strony internetowej

Zawartość tej strony internetowej służy wyłącznie celom informacyjnym i jest usługą świadczoną przez HAUX GmbH. Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność treści, usług i informacji na tej stronie internetowej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji treści bez wcześniejszego powiadomienia.

Anonimowe gromadzenie danych

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, nasze serwery internetowe automatycznie gromadzą informacje o charakterze ogólnym. Obejmują one typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP używanego komputera, stronę internetową, z której użytkownik nas odwiedza, strony odwiedzane na naszej stronie internetowej oraz datę i czas trwania wizyty. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat osoby użytkownika. Analizujemy te dane wyłącznie do celów statystycznych i tylko w formie anonimowej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik poda je dobrowolnie, na przykład w celu złożenia zamówienia, wypełnienia ankiety lub zarejestrowania się w celu korzystania ze spersonalizowanych usług. Użytkownik zostanie poinformowany o zamierzonym celu przetwarzania danych i, w razie potrzeby, poproszony o wyrażenie zgody na ich przechowywanie.

Wykorzystywanie i ujawnianie zgromadzonych danych

Dane osobowe zebrane na naszej stronie internetowej będą wykorzystywane wyłącznie bez zgody użytkownika do przetwarzania zamówień lub przetwarzania zapytań. Ponadto dane użytkownika będą wykorzystywane w centralnie zarządzanej bazie danych klientów i potencjalnych klientów, za którą odpowiada HAUX GmbH. Wykorzystanie tych danych jest ograniczone do celów reklamowych oraz badań rynku i opinii przez HAUX GmbH. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Dane użytkownika nie będą sprzedawane, wynajmowane ani udostępniane stronom trzecim w żaden inny sposób. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom i organom państwowym w ramach obowiązujących przepisów krajowych. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania ścisłej poufności.

Bezpieczeństwo

HAUX GmbH stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony zarządzanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Prawa do znaków towarowych i prawa autorskie

Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na tej stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakowaniu i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody HAUX GmbH jest zabronione.

ŚLEDŹ NAS