Afdruk

HAUX Maschinenbau GmbH
Ebinger Str. 50
72510 Stetten a. k. M.
Duitsland

Telefoon +49 (0)7573 95455-0
Fax +49 (0)7573 95455-30

Internet: https://haux-grinding.com
E-mail: info@hauxgmbh.de

Algemeen directeur bevoegd om het bedrijf te vertegenwoordigen:
Dr Tilman Gühring

Rechtbank van inschrijving: Lokale rechtbank Ulm
Registratienummer: HRB 728141

Uitsluiting van aansprakelijkheid (disclaimer)

Aansprakelijkheid voor inhoud
Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 (1) TMG (Duitse Telemediawet) en algemene wetgeving. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennis van een specifieke inbreuk. Zodra we kennis nemen van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gekoppelde pagina's werden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding. Als we ons bewust worden van eventuele wetsovertredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright
De door de sitebeheerders op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht constateren, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij kennis nemen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Privacybeleid

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter eerst ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door op de volgende link te klikken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) om de beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren.

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/. We willen u erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "anonymizeIp" om te zorgen voor een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking).

Inhoud van de website

De inhoud van deze website dient uitsluitend ter informatie en is een dienst van HAUX GmbH. Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de inhoud en de diensten en informatie op deze website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie. We behouden ons het recht voor om de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

Anonieme gegevensverzameling

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen onze webservers automatisch informatie van algemene aard. Deze informatie omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de internetprovider, het IP-adres van de gebruikte computer, de website vanwaar u ons bezoekt, de pagina's die u op onze website bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. We analyseren deze gegevens alleen voor statistische doeleinden en alleen in anonieme vorm.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld om een bestelling of een enquête in te vullen of om u te registreren voor gepersonaliseerde diensten. U wordt geïnformeerd over het beoogde doel van de verwerking en, indien nodig, gevraagd om uw toestemming voor opslag.

Gebruik en openbaarmaking van de verzamelde gegevens

De persoonlijke gegevens die op onze website worden verzameld, worden zonder uw toestemming alleen gebruikt voor het verwerken van bestellingen of het afhandelen van uw aanvragen. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt in een centraal beheerde klanten- en prospectdatabase onder verantwoordelijkheid van HAUX GmbH. Het gebruik van deze gegevens is beperkt tot reclamedoeleinden en markt- en opinieonderzoek door HAUX GmbH. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking gesteld. Persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan overheidsinstellingen en autoriteiten in het kader van de verplichte nationale wetgeving. Onze werknemers zijn door ons verplicht tot geheimhouding.

Beveiliging

HAUX GmbH gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Handelsmerkrechten en auteursrechten

Alle merken en handelsmerken die op deze website worden genoemd en mogelijk worden beschermd door derden, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke etiketteringsrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Volledige of gedeeltelijke reproductie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HAUX GmbH.

VOLG ONS