Търси се складов специалист (м/ж)

Специалист по складовото стопанство (м/ж)

 

Вашите задачи:
 • Получаване на стоки, входяща инспекция на стоки
  и съхранение на стоки
 • Осчетоводяване на входящи и изходящи стоки
 • Събиране на сглобки
 • Подкрепа за доставка
 • Зареждане и разтоварване на стоки с палетни колички
  и мотокари
Вашият профил:
 • Опит като ръководител на проект в областта на специалното машиностроене
 • Успешно завършено обучение за специалист по складова логистика ,
  Специалист по складове или подобна квалификация
 • Добри познания за MS Office
 • Безопасно боравене с индустриални камиони
 • Независим и педантичен начин на работа Чувство за отговорност, надеждност и способност за работа в екип
 • Шофьорска книжка клас В и лиценз за мотокар
Ние ви предлагаме:
 • Семейна атмосфера с международна корпоративна структура
 • Интересна и предизвикателна област на отговорност в
  динамична работна среда
 • Плоски йерархии, бързи процеси на вземане на решения на място
 • Добри възможности за развитие поради непрекъснатия растеж